logo

CARPORT

Zagospodarowanie powierzchni zadaszenia jako źródła do wytworzenia czystej energii elektrycznej to ekonomiczne rozwiązanie dla miejskich dużych powierzchni parkingowych.

Zależnie od wymagań i charakterystyki wiata może występować w wersjach i różnić się:

Dane techniczne:

flag